Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 182
tel.: 62 767 63 01
fax: 62 766 59 65

Santander Bank Polska S.A.
5 Oddział w Kaliszu
ul. Górnośląska 50
62-800 Kalisz
14 1500 1432 1214 3004 9255 0000

NIP 618 13 51 567
Regon 001408016

sekretariat@odn.kalisz.pl
doskonalenie@odn.kalisz.pl

62 76 76 300   Dyrektor
62 76 76 306   Wicedyrektor
62 76 76 301   Sekretariat Główny
62 76 76 302   Sekretariat Form Doskonalenia
62 76 76 308   Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół
62 76 76 312   Pracownia Informacji Pedagogicznej i Technologii Cyfrowych
62 76 76 307   Pracownia Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia
62 76 76 305   Dział Ekonomiczno-Finansowy
62 76 76 303   Dział Administracyjno-Gospodarczy
62 76 76 313   Poligrafia
62 76 76 310   Recepcja

Sekretariat Główny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
Sekretariat Form Doskonalenia prowadzi obsługę słuchaczy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00–15.00 oraz w soboty od godz. 9.00 – 13.00

Close Menu